آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و بخشنامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اصلاحیه بخشی از دستورالعمل تعهد خدمتآیین نامه های آموزشی
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویانآیین نامه های آموزشی
آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویانآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۴ و پس از آنآیین نامه های آموزشی
آیین نامه کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته ورودی های ۹۳ و پس از آنآیین نامه های آموزشی
آیین نامه صندوق رفاه دانشجویانآیین نامه های دانشجویی
آیین نامه شورای فرهنگیآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه شورای صنفی دانشجویانآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاهآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه حمایت از پایان نامه های دانشجویی-مطالعات فرهنگیآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه حفظ حدود آدای اسلامی در دانشگاه هاآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشیآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه تشکل های دانشجوییآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه تسهیلات آموزشی برای قهرمانان ورزشیآیین نامه های آموزشی
آیین نامه بسیج دانشجوییآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه بسیج اساتیدآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه برنامه های موسیقیایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالیآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه انجمن های علمی دانشجوییآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه امر به معروفآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه اردوییآیین نامه های فرهنگی