آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و بخشنامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه شورای فرهنگیآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویانآیین نامه های فرهنگی
دستور العمل برگزاری آیین دانش آموختگی دانشگاهآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل اجرائی اساتید مشاور انجمن های علمی – دانشجوییآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهیآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیانآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل تشکیل باشگاه آزاد اندیشی دانشگاهیانآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل اردوهای دانشجوییآیین نامه های فرهنگی
سند برنامه راهبردی فرهنگی-اجتماعی وزارت علومآیین نامه های فرهنگی
سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیادآیین نامه های فرهنگی
سند دانشگاه اسلامیآیین نامه های فرهنگی
شیوه نامه انتخاب نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظرآیین نامه های فرهنگی
شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجوییآیین نامه های فرهنگی
مقررات و قوانین حقوق نخبگان علمی و فرهنگیآیین نامه های فرهنگی
نقشه جامع علمی کشورآیین نامه های فرهنگی
راهنمای والدین نودانشجویانآیین نامه های مشاوره
راهنمایی برای سازگاری با زندگی دانشجوییآیین نامه های مشاوره
سخنی با والدینآیین نامه های مشاوره
آیین نامه تسهیلات آموزشی برای قهرمانان ورزشیآیین نامه های آموزشی
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویانآیین نامه های آموزشی