آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های فرهنگی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی -فعالیت های فرهنگیآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه اردوییآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه امر به معروفآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه انجمن های علمی دانشجوییآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه برنامه های موسیقیایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالیآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه بسیج اساتیدآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه بسیج دانشجوییآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه تشکل های دانشجوییآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشیآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه حفظ حدود آدای اسلامی در دانشگاه هاآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه حمایت از پایان نامه های دانشجویی-مطالعات فرهنگیآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاهآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه شورای صنفی دانشجویانآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه شورای فرهنگیآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویانآیین نامه های فرهنگی
دستور العمل برگزاری آیین دانش آموختگی دانشگاهآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل اجرائی اساتید مشاور انجمن های علمی – دانشجوییآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهیآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیانآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل اردوهای دانشجوییآیین نامه های فرهنگی