آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های فرهنگی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نقشه جامع علمی کشورآیین نامه های فرهنگی
مقررات و قوانین حقوق نخبگان علمی و فرهنگیآیین نامه های فرهنگی
شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجوییآیین نامه های فرهنگی
شیوه نامه انتخاب نمایندگان مدیران مسئول نشریات در کمیته ناظرآیین نامه های فرهنگی
سند دانشگاه اسلامیآیین نامه های فرهنگی
سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیادآیین نامه های فرهنگی
سند برنامه راهبردی فرهنگی-اجتماعی وزارت علومآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل اردوهای دانشجوییآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل تشکیل باشگاه آزاد اندیشی دانشگاهیانآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیانآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهیآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل اجرائی اساتید مشاور انجمن های علمی – دانشجوییآیین نامه های فرهنگی
دستور العمل برگزاری آیین دانش آموختگی دانشگاهآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویانآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه شورای فرهنگیآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه شورای صنفی دانشجویانآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاهآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه حمایت از پایان نامه های دانشجویی-مطالعات فرهنگیآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه حفظ حدود آدای اسلامی در دانشگاه هاآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشیآیین نامه های فرهنگی